הוראת שות''ש 18.3

שם ההוראה:
משכורות ותוספות

פרק ראשי:
עמ''י

בתוקף מתאריך:
08/01/2009

תאריך תום תוקף:


מילות מפתח:
עמ''י, שכר, משכורת, תוספת ותק, ניכויים, שעות עבודה, שעות נוספות, אש''ל

שם המאשר:
מיכה שדר

קובץ ראשי:
משכורות ותוספות - 18.3.doc

מסמכים מצורפים: